Patientenvoorlichting

Veel informatie over gezondheid en ziekten kunt u vinden op de website Thuisarts.nl.

Deze website is een initiatief van het Nederlands Huisartsengenootschap.

Kijk voor meer informatie op www.thuisarts.nl