Keuringen

HOME

In de praktijk kunnen keuringen worden gedaan zoals voor een rijbewijs B, voor duiken, parachutespringen of sportkeuringen.

Daar deze keuringen niet vallen onder de basisverzekering, zijn er voor u meestal kosten aan verbonden. Voor de actuele tarieven kunt u zich wenden tot de assistente.