Keuringen

HOME

In de praktijk kunnen keuringen worden gedaan voor rijbewijs, voor arbeidsongeschiktheidsverzekering en voor duiken of parachutespringen.

Daar deze keuringen niet vallen onder de basisverzekering, zijn er voor u meestal kosten aan verbonden. Voor de actuele tarieven kunt u zich wenden tot de assistente.